Icono Rètols es una empresa del Grup MAESTRE
es   ·   ca

IMPRESSORA CANON OCÉ ARIZONA


Icono Rètols pot imprimir sobre gairebé qualsevol superfície. Una de les màquines que permet a l'empresa aquest avantatge és la impressora Canon Océ Arizona 460 XT.
Aquesta impressora compta amb la capacitat d'imprimir sobre una gran varietat de suports i objectes, aconseguint grans resultats tant en aplicacions industrials com en senyals o cartelleria estàndard.
La gamma d'impressores Océ Arizona, que ha obtingut 30 premis del sector, és reconeguda per la seva gran qualitat d'imatge, la seva fiabilitat, la seva productivitat i la seva gran facilitat d'ús. La impressora destaca per tenir dues àrees d'impressió que no interfereixen entre si, amb sis canals independents, que fan que no hi hagin temps morts ni retards en la impressió.
Els objectes sobre els quals es pot imprimir poden ser rígids, de fusta, irregulars, suports flexibles, expositors, etc. A més, és capaç de realitzar una impressió sense vores que comporta que es redueixin els costos de mà d'obra i el temps d'impressió, cosa que suposa un estalvi del pressupost al client.
Per tant, Icono pot aconseguir imprimir en una gran varietat de suports i amb diferents aplicacions, amb tinta blanca, amb canals que permeten l'ús de vernís, etc.
Així doncs, la impressora Océ Arizona, juntament amb la resta d'impressores amb què compte l'empresa permeten a Icono realitzar campanyes completes sense la necessitat de subcontractar cap altra empresa, aconseguint uns resultats òptims amb un pressupost reduït.